Välkommen till GubbLir.se

Public Service Announcement

Ledningen för Gubblir har varit "lite off" senaste tiden (understatement). Vi har helt enkelt haft annat för oss i våra liv. Ni medlemmar har däremot hållt ångan uppe och använt vår TeamSpeak-server flitigt (vilket är meningen). GubbLir's crew ser gärna att ni fortsätter den goda andan.

Under tiden som GubbLirs ledning fortsätter att vara "lite off" så har vi skapat denna tillfälliga hemsida för att ge information om läget.

TeamSpeak-servern kommer fortsätta vara tillgänglig för de som använder den när man vill använda den. Precis som grundidén med GubbLir är.

We Will Be Back!!

GubbLir Crew

PS  Det du inte gör idag, behöver du inte göra om i morgon  DS